Status for "Størst ørret" - konkurransen 2018.

Her er den til enhver tid oppdaterte liste over hvem av "Backlashgutta" som leder vår interne konkurranse om sesongens største ørret. Lista sorteres slik at den som til enhver tid leder konkurransen vil stå øverst i tabellen under.
 

Gunnar Lid - 325 g landet i Sjodalen.

     
                   
Gunnar Lid
-
-
-
-
-
-
     
Bengt Olsen
-
-
-
-
-
-
     
Kai Dalberg
-
.
-
-
-
-
     
Eirik Wickmann
-
-
-
-
-
-
     
Kurt Johansson
-
.
-
-
-
-
     
Morten Sæbø
-
.
-
-
-
-
     
Bjørn Vestby
-
.
-
-
-
-
     
Arnstein Mathisen
-
.
-
-
-
-
     
Reidar Olsen
-
.
-
-
-
-
     
Anthony Creece
-
.
-
-
-
-
     
                   
 Resultater fra noen tidligere sesonger: 2006 , 2007 , 2008 . 2009. 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,