Rekordår for Backlashgutta.

2009 har vært et godt år for flere av gruppas medlemmer. Det å sette ny personlig rekord er for de fleste alltid et mål og flere av gruppas medlemmer har nådd dette målet i løpet av sesongen. Ikke alle rekordene er satt på Backlashturer, men rekordene henger selvsagt like høyt likevel. Her er en oversikt .

 

 

Kai.

Hurdalselva 27.07.2009 kl. 16:15

Ørret 1,63 kg.

Agn : Spinner ! 

 

 

Kurt.
Vindelfjellet 06.07.2009 kl 22:49

Ørret 1,0 kg
 

Agn : Spinner ! 

 

 

Bengt.
Vindelfjellet 10.07.2009 kl 15:04

Ørret 0,72 kg

Agn : Tørrflue! 
 

 

 

Gunnar.
Aaelva Sogn og Fjordane 26.08.2009 kl. 22:40

Sjøørret 3,45 kg
 

Agn : Tørrflue!