image002.jpg (8438 bytes)Fangststatistikk

fra Backlash-turer år 2000.

Dato: Sted: Fanget av: Type: Redskap: Vekt (kg): Bilde:
19/05 Nærsnes Terje Torsk Sluk C&R Nei
19/05 Nærsnes Kurt Torsk Sluk IV Nei
16/06 Hemsedal Bengt Ørret Sluk 0,150 Ja
16/06 Hemsedal Morten Ørret Flue 0,400 Nei
17/06 Hemsedal Gunnar Ørret Flue 0,850 Ja
17/06 Hemsedal Gunnar Ørret Flue C&R Nei
17/06 Hemsedal Morten Ørret Flue C&R Nei
17/08 Sjodalen Kurt Ørret Sølvkroken Stor Nei
17/08 Sjodalen Kurt Ørret Sølvkroken Større Nei
17/08 Sjodalen Kurt Ørret Sølvkroken Størst Nei
18/08 Sjodalen Kurt Ørret Mark 0,05 Nei
18/08 Sjodalen Kai Ørret Droppen 0,54 Nei
19/08 Sjodalen Kai Ørret Spinner IV Nei
19/08 Sjodalen Kai Ørret Spinner IV Nei
19/08 Sjodalen Kai Ørret Spinner IV Nei
19/08 Sjodalen Kai Ørret Spinner IV Nei
19/08 Sjodalen Kai Ørret Spinner IV Nei
19/08 Sjodalen Kurt Ørret ? IV Nei
19/08 Sjodalen Kurt Ørret ? IV Nei
19/08 Sjodalen Kurt Ørret ? IV Nei
19/08 Sjodalen Arnstein Ørret Flue IV Nei
19/08 Sjodalen Morten Ørret Flue IV Nei
19/08 Sjodalen Gunnar Ørret Flue 0,4 Nei
20/08 Sjodalen Morten Ørret Flue 0,65 Ja
20/08 Sjodalen Morten Ørret Flue IV Nei
Fangsten på siste tur (under) teller på 2001's konkurranseår.       (se konkurranseregler)
06/10 Nessjøen Arnstein Gjedde Sluk 0,6 Ja
06/10 Nessjøen Kurt Gjedde Sluk 0,55 Ja
06/10 Nessjøen Kai Gjedde Sluk 0,5 Nei
07/10 Nessjøen Morten Gjedde Sluk 0,8 Nei
07/10 Nessjøen Kai Gjedde Sluk 0,77 Nei
07/10 Nessjøen Kai Gjedde Sluk 0,22 Nei
07/10 Nessjøen Kurt Gjedde Sluk 0,7 Nei
07/10 Nessjøen Tony Gjedde Sluk 0,46 Nei
07/10 Nessjøen Gunnar Gjedde Sluk 0,22 Nei
08/10 Nessjøen Bengt Abbor Mark 0,0124 Nei

C&R      - "Catched & Released", stikk i strid med Backlash's motto !

IV          - Ikke veid.