Backlashpriser Juileumsåret 2006.

1.  Arnstein:

St.Nikolas peikar seg ut som ein av dei mest populære helgenane i dei katolske landa. Den "verkelege" Nikolas var biskop i Myra, dagens Dembre i Tyrkia. Han skal ha blitt fødd i cirka år 270 og døydde i desembr i år 350. St.Nikolas er for oss kjent som en gavmild helgen og julenissens forbilde.

Han mangler det hvite skjegget og bekledningen er ikke korrekt, men likheten i handlinger er slående. Dette viste seg tydelig under årets tur til Røskestadvannet på Hurum der han uten å blunke lot en fiskekamerat kaste sitt agn etter et flott eksemplar ørret (Salmo trutta) som vaket i hans kastesone og egentlig var ment for ham selv. Resultatet ble at han sansynligvis ga fra seg muligheten til å få sitt navn på vårt vandretrofe for størst ørret 2006. Vi tildeler derfor ”St.Nikolas”-prisen til Arnstein Mathisen.

Non plus ultra = Uovertruffen

2. Anthony:

Vinneren av prisen som nå skal deles ut, har tidligere blitt diskvalifisert fra en Backlashkonkurranse fordi han ble tatt på fersken (Prunus persica) ute på en myr med en halvfull u-oppvarmet boks med brun lapskaus fra Stabburet, kjøp på tilbud på Rema.
Under årets tur til Sjodalen forlot kandidaten leiren under påskudd av å ”fiske til dagens måltid”. Det vakte imidlertid stor oppstandelse blandt Backlashgruppas medlemmer da han senere på dagen igjen ble tatt på fersken (Prunus persica) utenfor kiosken på Randverk spisende på sin syvende wienerpølse i importert fåretarm fra Syria (Norske fåretarmer kan ikke brukes i fremstilling av wienerpølse fordi størrelsen varierer for mye og dessuten har de ikke den nødvendige mekaniske styrken). Pølsene ble fortært, surret i lompe med sennep og ketchup. Dette var en god nok grunn for juryen til å tildele den nye ”Gourmand” - prisen  til Anthony W.(iener) Creece.

Si libet, licet = Har man lyst har man lov.

3. Bengt:

Da jeg var på fjelltur tidligere i år, møtte jeg en gutt, han kunne vel være 53 – 54 år gammel og han stod der, kledd for tur med en grønn sekk i sin høyre hånd. Jeg gikk bort til gutten og spurte: ”Hva har du i sekken din da, gutten min ?” . Da svarte gutten mens han så på meg gjennom sine særdeles tykke brilleglass : ”Lavvo”. Det var jo et kort og greit svar fra denne kjekke unge mannen med mørk lugg, men jeg ønsket å prate mer med ham og spurte  videre: ”Hva skal du gjøre med den, da ?”. Han kastet et raskt blikk på meg og svarte: ”Err’u dust eller ? Må jo ha et sted å sova te natta !”.

Denne hendelsen leder mine tanker hen mot følgende sitat hentet fra første Mosebok, kapittel 11, vers 4: ( tilhørerne bør reise seg under prekenen )
«Kom,» sa de, «la oss bygge oss en by med et tårn som når opp til himmelen, og skape oss et navn så vi ikke blir spredt ut over hele jorden!»

Dette, mine herrer, var opptakten til det kjente byggverket ”Babels tårn” og jeg må si at det var en Babelsk forvirring der jeg stod og observerte reisingen av kandidatens lavvo under årets Backlashsamling i Gausdal Vestfjell. Det skal tydeligvis masse ingeniørkunst til for å håndtere en enstangslavvo med tilhørende barduner og plugger. Med bakgrunn i denne hendelsen tildeles ny pris av året, ”Bygger’n” til Bengt B. (lues) Olsen.

Licentia poetica = Dikterisk frihet

4. Kai:

Kaste (frå latin castus, 'rein', gjennom portugisisk casta, 'ublanda rase') er ei nemning som særleg visar til dei åtskilde samfunnsgruppene i det indiske kastesystemet. Omgrepet blei først brukt av portugisarar for å skildra samfunnsordninga dei møtte i India då dei kom dit på 1500-talet. Menneske der blei fødde inn i kaster som dei høyrde til heile livet. Kasten bestemte kva arbeid dei kunne ta, kven dei kunne gifta seg med og kva sosiale normer dei måtte følga. Dei som braut normene kunne bli kasta ut av kasten sin og bli kastelause. Om han er kastelaus eller ikkje, vites ikkje, men kandidaten som no skal få sin pris er ein framifrå kaste-lærar.
For sin innsats med Hollandske fystegongsfiskarar under vår samling i Sjodalen, deler vi ut ny pris av året, ”Castus-prisen” til Kai Dalberg.

Experto credite! = Stol på fagmannen!

5. Bjørn:

Det som skulle være et gledens øyeblikk, viste seg straks fra en mørk side. En flott, nyinnkjøpt gjenstand skulle testes for første gang en mørk sommerkveld under årets jubileumstur til Sjodalen. Etter en hektisk kamp mot den handikapuvennlige innpakningen og montering av medfølgende batterier, var alt klart for test. Bryteren ble slått på...men intet skjedde. Det viste seg etterhvert at den nyinnkjøpte hodelykten kun fungerte når den registrerte kroppstemperaturen fra pannen til innehaveren.
Det er ikke ofte kandidaten som nå skal få sin pris, gjør slike spektakulære innkjøp og juryen har derfor valgt å tildele den gjeve prisen, ”Årets Utstyrsfreak” til Bjørn H. (eadlight) Vestby.

Qui vivra verra = Den som lever får se.

6. Morten:

Han fikk Handikap-prisen i 2002 for sine mange lekkasjer og vi trodde at hans vannlatingsproblematikk var historie. Men, så skjer det alså igjen. Dryppende våte vadebukser som ikke blir bedre etter gjentatte reparasjonsforsøk med det beste middelet markedet har å by på. Gruppa veier sine ord når lekkasjer blir et tema, men teorien er enstemmig blandt resten av medlemmene.
Men, så skjer det uventede. Det oppdages plutselig en ny lekkasje. Denne gangen er det ikke væske vi snakker om, men luft. Prisvinneren kan vise til en punktering i høyre bakhjul.
Det har versert rykter rundt hendelsen om at kandidaten har forårsaket hullet i hjulet ved hjelp av medbragt utstyr. Juryen føler at kandidaten forsøker å ta fokus bort fra andre lekkasjer i håp om å bevise at han rett og slett er uheldig stillet og har derfor valgt å tildele den nye prisen ”Smutthullet” til Jan Morten Sæbø.

Cum grand salis = Med en klype salt

7. Kurt:

Vi har tidligere år mottatt meldinger fra våre medlemmer vedrørende spesielle og underlige observasjoner. Her kan nevnes:
-          Brunbjørn i Hurdal
-          Ufo-observasjoner (samme sted )
-          Og i år, har alså ulven vist seg.
Hendelsen fant sted under årets planleggingsmøte på Tjågevatn, der et av medlemmene observerte en ulv som gikk over isen. Det har vært reist tvil om hendelsen, om det kunne ha vært en flue som spaserte på vinduet etter å ha blitt vekket til live av den oppvarmede luften i hytta. Teorien om ”Reven som rasker over isen” har også blitt nevnt. I det hele tatt er det reist så mange spørsmål rundt denne etterhvert så tvilsomme observasjonen at juryen har funnet det nødvendig å tildele prisen ”Årets bløff” til Kurt G. Johansson.

Favete linguis = Vokt din tunge

8. Reidar:

Han må vel sies å være forfulgt av uhell denne sesongen, kandidaten som nå skal få sin pris.  Forslått, blodig og våt har han fram til idag slikket sine sår og undret seg over hva som gikk galt da han ved Røskestadvannet fikk en fluekrok gjennom fingeren, på samme tur ufrivillig testet nødutgangen på Mortens hengekøye på 0,12 sekunder og i Sjoadalen helt hadde glemt at han var iført fullt vadeutstyr da han tok bomba fra en stein ute i elven og landet med et stort plask i vannet.

Kan hende disse hendelsene er forårsaket av den normale aldringsprosessen, uheldige omstendigheter, eller rett og slett uflaks. Juryen har uansett valgt å tildele årets ”Severin Suveren” – pris til Reidar Olsen.

Eventus stultorum magister = Erfaringen er den dummes lærer

9. Eirik:

Intet er vel mer pirrende enn sex under åpen himmel i Guds frie natur. Dreier det seg imidlertid om ufrivillig sex, eller rettere sagt, voldtekt, stiller saken seg anderledes. Det overfallet vårt medlem opplevde under årets tur til Gausdal Vestfjell på svært nært hold, har satt sitt preg på mannen og hendelsen er rapportert til det Canadiske Ridende politi.
Historien forteller intet om det var høyre eller venstre Salomon som fikk seg en ridetur av den kåte minken og den visste kanskje ikke at det var en ”han-fjell-støvel” som fikk unngjelde. Det kommer heller ikke fram om ”han-fjell-støvelen” satte seg til motverge eller rett og slett  ”kom ut av skapet” under akten. Med bakgrunn i dette, har juryen valgt å tildele ”LLH’s Ærespris” til Eirik Wickmans Salomon fjellstøvler.

Backlashmedlemmer oppfordres for sikkerhets skyld til å boikotte Kiwi, som var den indirekte årsaken til denne fornedrende hendelsen !

Compesce mentem = Behersk din lidenskap!

10. Gunnar:

Juryen har allerede innhentet en kommentar fra vinneren av prisen som nå skal deles ut, der han ber om ”..mer konkurranse fra resten av gruppa”...
Han er den ubestridte ener når det gjelder. Det er ingen over, ingen ved siden og atter en gang troner han alene på toppen av ”Størst ørret” – lista, i år med de to største registrerte fangstene. Vi har gleden av å tildele ”Størst Ørret” prisen for 2006 til Gunnar Lid !

Propria laus sorbet = Selvros stinker.