Backlashpriser 2005.

1.  Arnstein:

Definisjonen på en fisketur, er som kjent: ”En reise foretatt av en eller flere personer til et sted hvor ingen kan huske at det har regnet så mye”. Definisjonen på en god planlegging av en fisketur fikk vi i forbindelse med en av årets turer, for sjelden eller aldri har vi mottatt slik god informasjon i forkant av en tur som vi fikk i forbindelse med turen til Gausdal Vestfjell. Ref. juryens uttalelse: ”Turarrangøren berømmes for sitt research-arbeid og planene bør stå modell for framtidige turer”.

Vi har gleden av å dele ut DNT’s  ærespris , (alså ”Det Norske Totalavholdsselskaps forening”)  til Arnstein Mathisen.

2. Anthony:

Å høste av andres erfaring er en god egenskap og blir ofte benyttet av voksne mennesker. Sir. Francis Bacon, som dere sikkert har hørt om, skrev i sin selvbiografi i 1862: ”På den tiden jeg begynte å høste av andres erfaringer, registrerte jeg at mine ørehår hadde begynt å gro.. jeg var blitt voksen. ”

Prisen som nå skal deles ut går til en person som på tross av andres erfaringer og gjentatte advarsler og formaninger vedrørende produkter fra ”Jysk”, ville høste av egne erfaringer. For sitt kjøp av allerede testet (og underkjent som produkt) oppblåsbar madrass fra Jysk, tildeles Bacon-prisen 2005 til Anthony Edwin Creece.

3. Bengt:

Det sies at ungdom er udødelige og vi har ved flere anledninger sett påstanden bli testet ut på TV med varierende resultat, men til stor latter fra seerne. Nå har har vi også fått en representant i Backlashgruppen som bedriver denne formen for underholdning  og juryen finner det derfor passende å dele ut en ny pris av året.

For sitt ”stunt” i veggrekkverket på Rv32 på Vindfjell, tildeles ”Jackass-prisen” for 2005 til Bengt Asbjørn Olsen.

4. Kai:

I motsetning til fjorårets prisvinner i kategorien ”Mann for sin hatt”, som fikk prisen for den bokstavlige tolkningen av uttrykket, går prisen i år til en person som har gjort seg bemerket for sitt sosiale engasjement og sin innsats for å holde gruppen samlet. Juryen legger spesielt vekt på hans utviste omsorg for turkamerater med sviktende helse, og som uten hans støtte, ville hatt problemer med å delta på noen av årets turer. Vi tar hatten av for ”Mann for sin hatt” – vinneren 2005, Kai Magnar Dalberg.

5. Bjørn:

Beek Garrison (1857 – 1909), den kjente britiske sportsfiskeren og forfatter av boken ”The Superiority of the Gray Winged Fly in Trout Streams” (Oversatt: ”Den Gråvingede Flues Overlegenhet i Ørret Elver”), er kanskje enda mer kjent for ordtaket: ”Den som hører fiskens rop, synder ikke”.

Vi vet ikke om kandidaten til prisen som nå skal deles ut, sov under årets forskjellige samlinger, men han var uansett ikke tilstede. Det er med tungt hjerte vi blar fram fra glemselen ”Hvor var du” prisen og deler den ut til Bjørn Vestby

6. Morten:

Med stang og snøre, dupp og lodd,

med kniv og bryne, krokens brodd,

med kurv og matsekk, håv og nett

samt flaskefor, er alt komplett.

Med snøre og små grønne fjær

han trekker fisk i allslags vær.

 

Med disse velvalgte ord tildeles prisen ”Fiskaren” – 2005 til Jan Morten Sæbø. 

7. Kurt:

Personer som innehar rekorder av forskjellige slags fisk, får sitt navn oppgitt, ofte med bilde, i dagspressen og i fisketidsskrifter. Men sportsfiskere som setter andre slags fangsrekorder blir sjelden eller aldrig nevnt. Dette er naturligvis urettferdig, og vi håper at følgende korte liste kan bidra til å rette opp dette forhold:

Prisen vi nå skal dele ut, gjelder imidlertid et ekte eksemplar av arten Salmo trutta, fanget ved hjelp av organisk agn i Gausdal Vestfjell den 27. august 2005. Vekta stoppet på 851,4 gram og den hoppende, lykkelige fisker (Høyt hopper den og spreller gjør den – overhørt i forbindelse med hendelsen), og vinner av størst ørret 2005, er ...Kurt G. Johansson

8. Reidar:

Og der står skrevet : Lukas Evangelium, kapittel 2, vers 7. ” Og hun fødte sin sønn, den førstefødte, og svøpte ham og la ham i en krybbe, fordi det ikke var rom for dem i herberget.”

...men, stallen var lun og varm...

Kandidaten til prisen som nå skal deles ut, hadde, av naturlige årsaker, ingen ”Nær fødsel opplevelse” den dagen han ble nektet rom i herberget i Kvennadalen ... og det er heller ikke mange likhetspunkter mellom en stall og en fjellduk, men den holdt iallefall den eneste nominerte til prisen som nå skal deles ut varm og tørr under årets hovedtur. Vi har gleden av å dele ut ”Survival-prisen” 2005 til Reidar Olsen.

9. Eirik

Det er ingen over, ingen ved siden.... vinneren av prisen som nå skal deles ut er enestående og helt suveren på sitt felt. Juryen uttaler: ”Vi gråter av glede over de eventyrlige og detaljerte reiseskildringer som blir presentert i etterkant av Backlash’s turer”.  Juryen sier videre: ”Hans observasjonsevne og sans for detaljer er uten sidestykke”.

For hans eminente referater fra årets turer tildeles ”Treider College” - prisen 2005 til Eirik Wickmann.

 

 

En felles pris:

Det har kommet inn et forslag om å tildele en kollektiv pysepris til alle som trakk seg fra DSU – 2005. Herved overbringes denne muntlige prisen til alle som føler seg truffet !