Bilder fra turer - 2004.


Høvernsjøen.

.

Nærsnes.

.

Totak.

.

Katnosa.

.

Rendalen.

.

Tjågevann.