Bilder fra turer - 2003.


Høvernsjøen.

.

Nærsnes.

.

Fagerfjell.

.

Sjodalen.

.

Nessjøen.

.