Bilder fra turer - 2002.


Høvernsjøen.

.

Katnosa.

.

Fagerfjell.

.

Jølstra.

.

Dagali.

.

Drammenselva.

.

Nessjøen.

.