Bilder fra turer - 2000.

Nærsnes.

.

Hemsedal.

.

Sjodalen.

.

Nessjøen.

.