Bilder fra turer - 1999.

Tjågevann.

.

Nessjøen.

.